Frans

3. Zakelijke brief

Gegeven door:
Laura den Boer
Beschrijving Begrippen
Moet je een zakelijke of formele brief schrijven? In vijftien minuten leer je welke stappen je allemaal moet doorlopen om een goede brief te schrijven, welke fouten je absoluut niet mag maken en wat juist wel goede strategieën zijn.
Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
B1. Mondeling FR

B2. Kijk- en luistervaardigheid FR

B3. Zakelijke brief FR

Zakelijke/formele brief schrijven, Frans havo. 


Situaties van een zakelijke brief  

-       Reageren op een vacature 

-       Open sollicitatiebrief naar een bedrijf

-       Kamer reserveren in een hotel


Bijvoorbeeld: Van je docent heb je het adres gekregen van M. LeBrun, eigenaar op camping Le Soleil. Je wilt er graag werken in de zomervakantie en je besluit een brief te sturen. 


Standaardmodel zakelijke brief in 8 stappen

1.     Jouw naam en adres

2.     Naam en adres van het bedrijf/de contactpersoon

3.     Plaats en datum 

4.     Aanhef

5.     De brief

6.     Afsluiting

7.     Handtekening

8.     Jouw naam 


Elke stap behandelen 

1.     Jouw naam 

-       Helemaal bovenaan de brief

-       Afkoringen voor je naam: 

M.                                              Monsieur                                   M. Jan Groot

Mme                                          Madame                                    Mme Eva Groot

Mlle                                           Mademoiselle                           Mlle Eva Groot 


1.     Jouw adres 

-       Onder je naam 

-       Huisnummer vóór je straat 

-       Nederland = Pays-Bas (zonder lidwoord!)


Mlle Laura den Boer

52, Hoofdstraat 

1000 AA Amsterdam

Pays-bas


2.     Naam en adres van het bedrijf/de contactpersoon

-       Onder jouw naam & adres

-       Huisnummer vóór de straat 

-       Frankrijk = France (zonder lidwoord!) 


Camping Le Soleil 

À l’attention de M. LeBrun (als je weet naar wie je de brief stuurt) 

200, rue du Camping (rue, avenue, place = kleine letter) 

84220 Rousillon 

France 


3.     Plaats en datum 

-       Plaats, komma, datum

Datum: 

-       Le 

-       Getal (3, 14). Eerste dag van de maand = 1er !

-       Maand (janvier, février, mars, avril, mai, juin, julliet, août, septembre, octobre, novembre, décembre). Zonder hoofdletter! 

-       Jaartal 


Amsterdam, le 25 octobre, 2015


4.     Aanhef 

-       Aan een man: ‘’Monsieur,’’

-       Aan een vrouw: ‘’Madame,’’

-       Als je niet weet of het om een man of een vrouw gaat: ‘’Messieurs,’’

Altijd een komma erachter!

Schrijf nooit de naam van de persoon erbij


5.     De brief

-       Paragraaf 1: inleidend. Naar aanleiding waarvan schrijf je deze brief? Welke advertentie heb je gelezen? 

-       Paragraaf 2: schrijf iets meer over jezelf, wat is het niveau van je Frans? Vermeld bijvoorbeeld het aantal jaren dat je al Frans volgt op school, in welke klas je zit etc.

-       Paragraaf 3: stel inhoudelijke vragen! (Vragen naar de kosten, de duur van de stage etc.). Zet de vragen dus allemaal bij elkaar in 1 paragraaf. Gebruik signaalwoorden voor het opsommen! (Bekijk hier de video over signaalwoorden)

-       Paragraaf 4: sluit bijvoorbeeld af met een vraag over de accommodatie. 

 

Algemene tips: 

-       Houd je aan de richtlijnen in de brief

-       Zorg voor de juiste informatie in de juiste paragraaf

-       Spreek de personen altijd aan met ‘’vous’’, denk ook aan de juiste vervoeging

-       Je mag een zin met ‘’je’’ (ik) beginnen!

-       Denk aan de signaalwoorden


Handige voorbeeldzinnen voor de brief 


Naar aanleiding van de advertentie die ik heb gezien…     Me référant à l’annonce que j’ai vue…

Ik wil u nog wat vragen stellen.                                          J’ai encore quelques questions à vous poser.

Ook/daarnaast zou ik u willen vragen…                             De plus, je voudrais vous demander…

Ik hoop dat u mij inlichtingen kunt geven over…               J’espère que vous pourrez me donner des     

                                                                                 renseignements sur…

Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk te antwoorden.        Je vous prie de bien vouloir me répondre 

                                                                                 aussitôt que possible.

Bij voorbaat dank.                                                              Je vous remercie d’avance.

6.     Afsluiting

-       Aan een man: 

<< Je vous prie d’argréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. >>


-       Aan een vrouw: 

<< Je vous prie d’argréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. >>


-       Als je het niet weet:

<< Je vous prie d’argréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. >>


7.     Handtekening 

8.     Naam 


Wil je meer video’s zien om te oefenen voor je Frans eindexamen en je zo goed mogelijk voorbereiden? Kijk dan naar onze andere video’s. Veel succes!