Frans

6. Futur simple

Gegeven door:
Laura den Boer
Beschrijving Begrippen
In de Franse taal hebben we te maken met twee vormen van de futur (toekomstige tijd), namelijk de futur simple en de futur proche. Deze video behandelt docente Laura den Boer de regelmatige werkwoorden van de futur simple en legt ze uit wat het verschil is met de futur proche. De video hierna zal gaan over de futur proche.
Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
C1. Grammatica FR

Vervoegen van de futur simple van de regelmatige werkwoorden die eindigen op -ER, -IR en -RE


Korte uitleg over de futur simple

Futur simple = Toekomende Tijd (de simpele toekomende tijd, je weet niet precies wanneer bijvoorbeeld morgen of over een jaar) 

-       Ik zal fietsen

-       Jij zult verkopen 

-       Hij zal wonen

-       Wij zullen werken

-       Jullie zullen zijn 

-       Zij zullen maken

 

Stappenplan futur simple vervoegen

1)    Bepaal wat het infinitief (hele werkwoord) is

2)    Eindigt het infinitief op een e? Haal deze eraf!

3)    Plak de juiste uitgang van de futur erachter.

 

Wat zijn de uitgangen van de futur? 

-       De uitgangen lijken héél erg op de présent van avoir!

Avoir vervoegen in de présent: 

Ik heb                                         =                                                J’ai

Jij hebt                                       =                                                 Tu as

Hij/zij/men heeft                       =                                                 Il/elle/on a

Wij hebben                                =                                                 Nous avons

Jullie hebben/u heeft                =                                                 Vous avez

Zij hebben                                 =                                                 Ils/elles ont 


De uitgangen die je nodig hebt: 

J’ai                                             =                                                ai

Tu as                                          =                                                 as

Il/elle/on a                                 =                                                a

Nous avons                                =                                                ons

Vous avez                                  =                                                ez

Ils/elles ont                                =                                                ont


 

Stappenplan toepassen op de regelmatige werkwoorden die eindigen op -ER, -IR, -RE

-       Eindigend op -ER (demander)

-       Eindigend op -IR (réfléchir)

-       Eindigend op -RE (attendre)

-        

Regelmatige werkwoorden op -ER 

Demander = vragen 

Jij zult vragen 

1)    Bepaal wat het infinitief (hele werkwoord) is

Demander

2)    Eindigt het infinitief op een e? Haal deze eraf!

Hoeft niet 

3)    Plak de juiste uitgang van de futur erachter.

De juiste uitgang van tu (jij) = as (denk aan: tu as) 

Demander + as = demanderas 

Jij zult vragen = Tu demanderas


Regelmatige werkwoorden op -IR  

Réfléchir = nadenken

Zij zullen nadenken 

1)    Bepaal wat het infinitief (hele werkwoord) is

Réfléchir

2)    Eindigt het infinitief op een e? Haal deze eraf!

Hoeft niet

3)    Plak de juiste uitgang van de futur erachter.

De juiste uitgang van ils (zij) = ont (denk aan: ils ont)

Réfléchir + ont = Réfléchiront

Zij zullen nadenken = Ils/elles réfléchiront


Regelmatige werkwoorden op -RE  

Attendre = wachten

Wij zullen wachten 

1)    Bepaal wat het infinitief (hele werkwoord) is

Attendre

2)    Eindigt het infinitief op een e? Haal deze eraf!

Attendre – e = attendr

3)    Plak de juiste uitgang van de futur erachter.

De juiste uitgang van nous (wij) = ons (denk aan: nous avons)

Attendr + ons = attendrons

Wij zullen wachten = Nous attendrons


Voorbeelden: 


Vendre                          Ik zal verkopen             =                                    Je vendrai

Finir                               Jullie zullen eindigen    =                                    Vous finirez

Travailler                       Hij zal werken               =                                    Il travaillera

Perdre                           Zij zullen verliezen        =                                    Ils/elles perdront

Choisir                           Jij zult kiezen                =                                    Tu choisiras

Regarder                       Wij zullen kijken           =                                    Nous regarderonsBekijk hier de volgende video waar we de futur proche gaan vervoegen.