Natuurkunde

3. Lopende golven

Gegeven door:
Emiel Woutersen
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor natuurkunde bespreken we lopende golven. We zullen beginnen met de basis en een aantal belangrijke formules. Vervolgens bekijken we het verschil tussen transversale en longitudinale golven. We sluiten de kennisclip af met een uitleg over licht- en geluidsgolven.

Fase

Een bepaald moment in de trilling. Het symbool is Phi ϕ

Frequentie

Het aantal trillingen per seconde. Er geldt f=1/T, waarbij f = frequentie (Hz) en T = trillingstijd (s). De eenheid is Hertz (Hz)

Geluid

Een longitudinale drukgolf die zich voortplant vanaf een geluidsbron. Alleen geluid met een frequentie tussen de 20 Hz en 20 kHz (onderste en bovenste gehoorgrens) is voor mensen hoorbaar

Golflengte (λ)

De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in rechte lijn

Golfsnelheid/ voortplantingssnelheid

De snelheid waarmee een bepaalde fase van een golf zich beweegt, er geldt v = f ·λ, v = golfsnelheid (m/s), f = frequentie (Hz), λ = golflengte (m)

Infrarode straling

Straling die wordt geabsorbeerd door de dampkring

Longitudinale golf

Een golf waarin de golfbeweging plaatsvindt langs de richting waarin de energie zich verplaatst

Lopende golf

Een golf die zich met een constante snelheid (v) voortplant in een bepaalde richting

Transversale golf

Een golf waarin de oscillatie loodrecht staat op de voortplantingsrichting van de energie in de golf. Het is het tegenovergestelde van een longitudinale golf

Janneke maakt voor een praktische opdracht een panfluit. Een panfluit bestaat uit buizen van diverse lengte. Als zij over een buis blaast, gaat de lucht in deze buis trillen en ontstaat er geluid. Hieronder staan twee zinnen over de geluidsgolven in deze buis. 

Omcirkel in elke zin het juiste alternatief. 

In de buis bevinden zich transversale / longitudinale geluidsgolven met verschillende snelheden / frequenties. Er treedt resonantie op zodra de amplitude / golflengte van een golf in verhouding is met de lengte van de luchtkolom in de buis. 

A1: Trillingen en golven

A2: Medische beeldvorming