Natuurkunde

1. Kernfysica

Gegeven door:
Emiel Woutersen
Beschrijving Begrippen

In deze natuurkunde kennisclip gaan we de basis behandelen van het onderwerp kernfysica. We zullen onder andere kijken naar de halfwaardetijd. Je kunt deze uitleg goed gebruiken om je voor te bereiden op toetsen, SE's en het examen!

Activiteit

Het aantal vervalreacties dat per seconde plaatsvindt (eenheid Bq)

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Atoomkern (nucleus)

Het centrum van een atoom, bestaande uit protonen (positief geladen deeltjes) en neutronen (neutraal geladen deeltjes)

Atoomnummer (atoomgetal)

Hiermee geven we het aantal protonen dat aanwezig is in de atoomkern aan. Dit getal bepaalt de plek van het atoom in het periodiek systeem

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Isotopen

Atomen met hetzelfde atoomnummer maar een verschillend massagetal

Massagetal van een atoom

Het aantal protonen plus neutronen in een atoom

Neutron

Een neutraal geladen (geen lading) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Proton

Een positief geladen (+1) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Radioactiviteit

Het verval van onstabiele isotopen waarbij ioniserende straling vrijkomt

Subatomair

Kleiner dan of onderdeel vormend van een atoom

A1: Informatieoverdracht

A2: Medische beeldvorming