Natuurkunde

10. Oefenopgave: v,t-diagram (versnelling a)

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen
We bespreken snelheidsverloop in een v,t-diagram in deze natuurkunde video. De opgave gaat over een remmend vliegtuig, waarvan we de vertraging gaan bepalen. De video eindigt met een korte samenvatting over de a,t- x,t- en v,t-diagrammen.
A,t-grafiek

Een grafiek waarin de versnelling en de tijd wordt weergeven

Constante snelheid

Een voorwerp beweegt zich met een constante snelheid wanner de snelheid (v) groter is dan 0 en de resulterende kracht (F0) = 0

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Traagheid

Hoe meer massa een object heeft, hoe moeilijker de snelheid van het object te veranderen is

Versnelling

De toename in snelheid van een voorwerp per eenheid van tijd

V,t-grafiek

Een grafiek waarin de snelheid en de tijd wordt weergeven

X,t-grafiek

Een grafiek waarin de plaats en de tijd wordt weergeven

Verplaatsing

De kortste afstand tussen het beginpunt en het eindpunt

Helling

Een schuin oplopend of aflopend vlak op straat of in een landschap

Snelheid

Hoeveel afstand je aflegt in een bepaalde tijdseenheid

Constante snelheid

Een voorwerp beweegt zich met een constante snelheid wanneer de snelheid (v) groter is dan 0 en de resulterende kracht (F0) = 0

B1. Kracht en beweging

B2: Energieomzettingen