Natuurkunde

12. Oefenopgave: krachten ontbinden

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

Deze natuurkunde video bestaat uit een oefenopgave over het ontbinden van krachten. Het filmpje wordt afgesloten met een korte samenvatting. Je kunt deze video goed gebruiken om jouw kennis over het ontbinden van krachten te testen!

Beweging

Een verandering van plaats in de tijd

Constante snelheid

Een voorwerp beweegt zich met een constante snelheid wanner de snelheid (v) groter is dan 0 en de resulterende kracht (F0) = 0

Eenparige beweging

Een beweging waarvan de snelheid in grootte en in richting niet verandert; de beweging kent geen versnelling of vertraging

Normaal kracht

De kracht die loodrecht op de beweging werkt

Resulterende kracht

De optelling van krachten in dezelfde richting min de krachten in tegengestelde richting

Stelling van Pythagoras

In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de omliggende zijden van de rechte hoek gelijk aan het kwadraat van de zijden tegenover de rechte hoek

Aangrijpingspunt

Het punt waar de kracht of resultante op werkt. Het aangrijpingspunt van de zwaartekracht is de plek waarop een voorwerp in evenwicht is

Newton

De eenheid voor de grootheid kracht

Zwaartekracht

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatie genoemd. De zwaartekracht kun je berekenen met de formule Fz = m*g, waarbij m de massa in kilogram is en g voor de constante valsnelheid staat. Op aarde is de constante valsnelheid 9,81m/s

B1. Kracht en beweging

B2: Energieomzettingen