Natuurkunde

16. Theorie van het krachtmoment

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

We bespreken de theorie van het krachtmoment in deze video met uitleg voor natuurkunde. De onderwerpen die naar voren komen zijn onder andere evenwicht en de momentenwet.

Balans

Een evenwicht tussen twee massa’s. Als de versnelling 0 is, is de netto kracht 0

Evenwicht

De toestand van rust door een gelijk gewicht aan weerszijden van de balans

Krachtmoment

De maat voor het draai-effect van een kracht

Momentenwet

Een formule om het krachtmoment van een kracht te berekenen: M = FxI, waarin M = moment (in Nm), F= kracht (in N) en I is de lengte tussen de krachten en het draaipunt (in m)

Hefboom

Een mechanisme waarmee de kracht die je uitoefent door beweging vergroot kan worden. Het bestaat uit een soort staaf die draait om een draaipunt

B1. Kracht en beweging

B2: Energieomzettingen