Natuurkunde

2. Krachten

Gegeven door:
Felix Kuyken
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we krachten bespreken en de verschillende krachten die je moet kennen. We gaan het hebben over het optellen van krachten met de kop-staart methode. Hier komt ook het ontbinden van krachten aan bod. Daarna gaan we het nog hebben over de resulterende kracht en krachten op een helling.

Zwaartekracht

Kracht tussen massa's die elkaar aantrekken. Vaak een kracht die de aarde op een andere massa uitoefend.

Normaalkracht

Kracht op een voorwerp die loodrecht op het oppervlak staat. Deze kracht voorkomt het indringen van het voorwerp in het oppervlak.

Resulterende kracht

De som van alle krachten op hetzelfde aangrijpingspunt.

Vectorgrootheid

Een grootheid waarvan zowel de richting als de grootte relevant is. Vectorgrootheden worden aangegeven met een pijltje boven de letter.

kop-staart methode

Methode voor het optellen van krachte die op hetzeflde aangrijpingspunt werken door de staart van de ene kracht op de kop van de andere te leggen.

B1. Kracht en beweging

B2: Energieomzettingen