Natuurkunde

6. Theorie van grafieken

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

Welkom bij een nieuwe kennisclip met uitleg voor natuurkunde. We bespreken de theorie van x,t- v,t- en at-grafieken in deze video. Je krijgt onder andere uitleg over de formules en eenheden.

At-grafiek

Een grafiek waarin de versnelling en de tijd wordt weergeven

Constante snelheid

Een voorwerp beweegt zich met een constante snelheid wanner de snelheid (v) groter is dan 0 en de resulterende kracht (F0) = 0

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Vt-grafiek

Een grafiek waarin de snelheid en de tijd wordt weergeven

Xt-grafiek

Een grafiek waarin de plaats en de tijd wordt weergeven

Snelheid

Hoeveel afstand je aflegt in een bepaalde tijdseenheid

Verplaatsing

De kortste afstand tussen het beginpunt en het eindpunt

Helling

Een schuin oplopend of aflopend vlak op straat of in een landschap

Versnelling

De toename in snelheid van een voorwerp per eenheid van tijd

Eenheden

Maten waarin de hoeveelheden van natuurkundige grootheden kunnen worden uitgedrukt. Een grootheid is bijvoorbeeld lengte en de eenheid kan dan millimeter zijn

B1. Kracht en beweging

B2: Energieomzettingen