Natuurkunde

7. Oefenopgave: x,t <> x,t diagram (1)

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

Deze natuurkunde uitlegvideo bestaat uit een opgave over een x,t- en v,t-diagram. In de opgave laten we zien hoe je de snelheid van een hardloper kunt aflezen in verschillende grafieken. Je kunt deze video gebruiken om uit te zoeken hoe goed je de lesstof al beheerst.

Constante snelheid

Een voorwerp beweegt zich met een constante snelheid wanner de snelheid (v) groter is dan 0 en de resulterende kracht (F0) = 0

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Versnelling

De toename in snelheid van een voorwerp per eenheid van tijd

V,t-grafiek

Een grafiek waarin de snelheid en de tijd wordt weergeven

X,t-grafiek

Een grafiek waarin de plaats en de tijd wordt weergeven

Helling

Een schuin oplopend of aflopend vlak op straat of in een landschap

Snelheid

Hoeveel afstand je aflegt in een bepaalde tijdseenheid

Verplaatsing

De korste afstand tussen het beginpunt en het eindpunt

Oppervlakte

Geeft de grootte van een tweedimensionaal object aan. Om de oppervlakte te berekenen doe je lengte x breedte

Diagram

Een grafische voorstelling waarin gegevens van minimaal twee grootheden af te lezen zijn, die een bepaald verband met elkaar hebben

Verplaatsing

De kortste afstand tussen het beginpunt en het eindpunt

B1. Kracht en beweging

B2: Energieomzettingen