Natuurkunde

1. Energie

Gegeven door:
Felix Kuyken
Beschrijving Begrippen

In deze video behandelen we eerst wat energie nou precies is. Daarna gaan we het hebben over de verschillende soorten energie die je voor je toetsen en eindexamen moet weten. Tot slot behandelen we het omzetten van verschillende soorten energie en wat je hierover moet onthouden.

Elektrische energie

Potentiële energie ten gevolge van een lading of veld.

Energie

De mogelijkheid om arbeid te verrichten, of ruimer: De mogelijkheid om verandering te bewerkstelligen.

Wet van behoud van energie

Universele natuurwet waarin energie wordt omgezet van de ene vorm in de andere. De totale energie in een gesloten systeem blijft altijd gelijk.

Potentiële energie

Energie die een voorwerp heeft dankzij haar positie ten opzichte van een ander object.

Kinetische energie

Vorm van energie, ook wel bewegingsenergie genoemd.

Zwaarte energie en gravitatie energie

Vorm van potentiële energie die een voorwerp heeft dankzij haar massa en afstand ten opzichtte van een ander massief object

Veerenergie

Energie die een voorwerp heeft dankzij haar positie ten opzichtte van een ontspannen toestand.

B1. Kracht en beweging

B2: Energieomzettingen