Natuurkunde

2. Cirkelbewegingen

Gegeven door:
Emiel Woutersen
Beschrijving Begrippen

In de vorige video's hebben we al uitgebreid gekeken naar bewegingen, krachten en energieën. Maar de voorwerpen gingen eigenlijk alleen maar recht door. Omdat voorwerpen in de natuur ook rond kunnen draaien, kijken we in deze kennisclip voor natuurkunde naar cirkelbewegingen. Hierbij speelt ook de middelpuntzoekende kracht een belangrijke rol!

Baansnelheid

Een formule voor het berekenen van de baansnelheid is: v=2πrT. Voor een eenparige cirkelbeweging is de middelpuntzoekende kracht vereist. Deze bereken je met de formule Fmpz= m×v2r. Door de gravitatiekracht gelijk te stellen aan de middelpuntzoekende kracht en deze te delen door m, kun je de massa van een planeet of ster berekenen

Constante snelheid

Een voorwerp beweegt zich met een constante snelheid wanner de snelheid (v) groter is dan 0 en de resulterende kracht (F0) = 0

Eenparige beweging

Een beweging waarvan de snelheid in grootte en in richting niet verandert; de beweging kent geen versnelling of vertraging

Middelpuntzoekende kracht

Een kracht die op een voorwerp werkt dat in een cirkelbaan beweegt. Deze kracht zorgt ervoor dat die beweging constant naar het middelpunt van de cirkel wordt afgebogen

Spankracht

Een kracht die een langwerpig voorwerp (bijvoorbeeld een touw) gespannen houdt; meestal doordat dit voorwerp iets kan op- of aantrekken

Wrijvingsarbeid

Bij bewegen met een constante snelheid is een voorwaartse kracht nodig om de beweging in stand te houden, tegen de tegenwerkende wrijvingskrachten in. De geleverde energie wordt omgezet in een andere energiesoort: warmte

Zwaartekracht (𝐹𝑧 )

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatie genoemd. Je berekent de zwaartekracht met de formule Fg=G×m×Mr2: F is de gravitatiekracht, m en M zijn de massa’s van twee voorwerpen, r is de afstand tussen de zwaartepunten en G is de gravitatieconstante in Binas tabel 7A

Valversnelling

De versnelling waarmee een object valt

Newton

De eenheid waarmee de grootheid kracht wordt aangegeven

Omlooptijd

De tijd die nodig is voor een omwenteling

D1: Zonnestelsel en heelal