Natuurkunde

4. Gravitatiekracht

Gegeven door:
Robbie Skoravic
Beschrijving Begrippen

Met behulp van deze video voor natuurkunde leer je alles over gravitatiekracht. Hierbij zullen we onderwerpen bespreken als zwaartepunten en geven we je de formule waar je gravitatiekracht mee kan berekenen. Verder zullen begrippen als zwaartekracht en hemellichamen ook besproken worden in deze uitlegvideo.

Gravitatiekracht

Alle objecten met een massa die op afstand een aantrekkende kracht op elkaar uit oefenen

Zwaartepunt

Het punt ten opzichte waarvan de massa van een object in evenwicht is

Gravitatieconstante

Een natuurkundige constante die aangeeft hoe de zwaartekracht, massa en afstand tussen twee voorwerpen zich tot elkaar verhouden

Heelal

De ruimte waarin de aarde, planeten, sterren en eigenlijk alles wat we kunnen waarnemen zich bevindt. Andere benamingen zijn het universum of de kosmos

Hemellichaam

Een object in de ruimte, zoals bijvoorbeeld de aarde en sterren

Newton

De eenheid voor de grootheid kracht

Planeet

Een groot, rond hemellichaam dat in een baan rond een ster draait

Resultante kracht

De som van alle krachten

Satelliet

Satellieten kun je gebruiken voor telecommunicatie, gps, onderzoek en militaire doeleinden

Straal

De afstand tussen twee punten van een cirkel

Valversnelling

De versnelling waarmee een object valt. De valversnelling op aarde is 9,81 m/s^2

D1: Zonnestelsel en heelal