Natuurkunde

5. Theorie van middelpuntzoekende kracht

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze natuurkunde uitlegvideo wordt de theorie van de middelpuntzoekende kracht uitgelegd. Deze kracht speelt altijd een rol bij cirkelbewegingen, en het is dus belangrijk dat je begrijpt hoe dit werkt.

Baansnelheid

Een formule voor het berekenen van de baansnelheid is: v=2πrT. Voor een eenparige cirkelbeweging is de middelpuntzoekende kracht vereist. Deze bereken je met de formule Fmpz= m×v2r. Door de gravitatiekracht gelijk te stellen aan de middelpuntzoekende kracht en deze te delen door m, kun je de massa van een planeet of ster berekenen

Eenparige beweging

Een beweging waarvan de snelheid in grootte en in richting niet verandert; de beweging kent geen versnelling of vertraging

Hoeksnelheid

De hoek die een deeltje per tijdseenheid aflegt bij het doorlopen van een cirkelbeweging

Middelpuntzoekende kracht

Een kracht die op een voorwerp werkt dat in een cirkelbaan beweegt. Deze kracht zorgt ervoor dat die beweging constant naar het middelpunt van de cirkel wordt afgebogen

Straal

De afstand tussen twee punten van een cirkel

Omlooptijd

De tijd die een hemellichaam nodig heeft om één keer om een ander hemellichaam of ander zwaartepunt te draaien

Zwaartekracht

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatie genoemd. De zwaartekracht kun je berekenen met de formule Fz = m*g, waarbij m de massa in kilogram is en g voor de constante valsnelheid staat. Op aarde is de constante valsnelheid 9,81m/s

Zwaartepunt

Het punt ten opzichte waarvan de massa van een object in evenwicht is

D1: Zonnestelsel en heelal