Natuurkunde

7. Oefenopgave: twee satellieten

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze natuurkunde kennisclip behandelen we de middelpuntzoekende kracht aan de hand van een oefenopgave over twee satellieten. Je kunt deze video gebruiken om te achterhalen hoeveel je al weet en waar je nog even wat aandacht aan moet besteden, zodat je straks met gemak je natuurkunde examen haalt!

Middelpuntzoekende kracht

Een kracht die op een voorwerp werkt dat in een cirkelbaan beweegt. Deze kracht zorgt ervoor dat die beweging constant naar het middelpunt van de cirkel wordt afgebogen

Omlooptijd

De tijd die een hemellichaam er over doet om één keer om het hemellichaam waar het een satelliet van is te draaien

Satellieten

Satellieten kun je gebruiken voor telecommunicatie, gps, onderzoek en militaire doeleinden. Een geostationaire satelliet is in rust ten opzichte van een vast punt op de evenaar

Straal

De afstand tussen twee punten van een cirkel

Wetten van Kepler

Drie natuurkunde wetten, die de baan en beweging van een hemellichaam om een ander hemellichaam beschrijven in het tweelichamenprobleem. Bijvoorbeeld planeten rond een ster, de maan rond de aarde etc.

Zwaartekracht (𝐹𝑧 )

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatie genoemd. Je berekent de zwaartekracht met de formule Fg=G×m×Mr2: F is de gravitatiekracht, m en M zijn de massa’s van twee voorwerpen, r is de afstand tussen de zwaartepunten en G is de gravitatieconstante in Binas tabel 7A

Hemellichaam

Een object in de ruimte, zoals bijvoorbeeld de aarde en sterren

Baansnelheid

Een formule voor het berekenen van de baansnelheid is: v=2πrT. Voor een eenparige cirkelbeweging is de middelpuntzoekende kracht vereist. Deze bereken je met de formule Fmpz= m×v2r

Normaalkracht

De kracht die loodrecht op de beweging werkt

D1: Zonnestelsel en heelal