Natuurkunde

8. Oefenopgave: draaiing van de aarde

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze natuurkunde uitleg-video behandelen we de middelpuntzoekende kracht aan de hand van een opgave over de draaiing van de aarde. We gaan kijken naar verschillende hoeksnelheden en baansnelheden. De kennisclip wordt afgesloten met een korte samenvatting.

Baansnelheid

Een formule voor het berekenen van de baansnelheid is: v=2πrT. Voor een eenparige cirkelbeweging is de middelpuntzoekende kracht vereist. Deze bereken je met de formule Fmpz= m×v2r. Door de gravitatiekracht gelijk te stellen aan de middelpuntzoekende kracht en deze te delen door m, kun je de massa van een planeet of ster berekenen

Eenparige beweging

Een beweging waarvan de snelheid in grootte en in richting niet verandert; de beweging kent geen versnelling of vertraging

Hoeksnelheid

De hoek die een deeltje per tijdseenheid aflegt bij het doorlopen van een cirkelbeweging

Middelpuntzoekende kracht

Een kracht die op een voorwerp werkt dat in een cirkelbaan beweegt. Deze kracht zorgt ervoor dat die beweging constant naar het middelpunt van de cirkel wordt afgebogen

Middelpuntzoekende versnelling

De versnelling die het gevolg is van de kracht die resulteert bij een eenparig cirkelvormige beweging (de middelpuntzoekende kracht)

Rotatie van de aarde

De omloop die de aarde en andere hemellichamen maken om hun eigen (denkbeeldige) as

Straal

De afstand tussen twee punten van een cirkel

Omlooptijd

De tijd die een hemellichaam nodig heeft om één keer om een ander hemellichaam of ander zwaartepunt te draaien

Zwaartekracht

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatie genoemd. De zwaartekracht kun je berekenen met de formule Fz = m*g, waarbij m de massa in kilogram is en g voor de constante valsnelheid staat. Op aarde is de constante valsnelheid 9,81 m/s

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
D1: Zonnestelsel en heelal