Natuurkunde

10. Oefenopgave: weerstand van een draad

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor natuurkunde behandelen we de weerstand van een stroomdraad. Dit is onderdeel van het onderwerp elektriciteit. Je kunt deze oefenopgave gebruiken om te achterhalen hoe goed je de lesstof al beheerst en waar je misschien nog wat meer aandacht aan moet besteden.

Elektriciteit

Een vorm van energie die opgewekt kan worden door wrijving van natuurkrachten en door verbranding

Parallelschakeling

Bij een parallelschakeling is overal dezelfde spanning van de bron en de stroomsterkte wordt verdeeld (I totaal = I1+ I2+ I3 etc.). De takstromen zijn evenreding met de geleidbaarheid van de takken (I1: I2 = G1: G2)

Serieschakeling

Bij een serieschakeling is de stroomsterkte overal gelijk, de spanning van de bron wordt gedeeld (U totaal = U1+ U2+ U3 etc.). De deelspanningen zijn recht evenreding met de weerstandswaarden (U1: U2: … = R1: R2:…) en de vervangingsweerstand is de som van alle weerstanden (R totaal = R1+ R2+ R3 etc.)

Stroomsterkte

I=Q/t (Q is lading in Coulomb). 1 Ampère is 1 Coulomb per seconde

Weerstand van een stroomdraad

De weerstand van een stroomdraad hangt af van het materiaal, de lengte en de dikte van het draad

Ampère

De eenheid van elektrische stroomsterkte, met het symbool A

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Ohmse weerstand

Bij de wet van Ohm geldt de volgende regel: als de spanning verdubbelt, verdubbelt ook de stroomsterkte. De weerstand is hierbij constant

Vervangingsweerstand

De weerstand van de hele stroomkring samengevoegd

Weerstand

De eigenschap van materialen om de doorgang van een elektrische stroom te belemmeren

E1: Gebruik van elektriciteit