Natuurkunde

12. Oefenopgave: speciale weerstand

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze video voor natuurkunde bespreken we, van het onderwerp elektriciteit, de speciale weerstand. De opgave gaat over een LDR (Light Dependent Resistor). Je kunt deze video gebruiken om te achterhalen hoeveel je al over dit onderwerp weet en waar je misschien nog wat aandacht aan moet besteden, zodat je straks goed voorbereid je natuurkunde examen in kunt gaan!

Elektriciteit

Een vorm van energie die opgewekt kan worden door wrijving van natuurkrachten en door verbranding

LDR (light dependent resistor)

Een weerstand waarbij de waarde afhangt van de hoeveelheid licht die erop valt. Hoe meer licht, hoe minder weerstand

Spanning

Om de spanning te berekenen kun je de formule U=E/Q of 1 V=1 J/C gebruiken

Voltmeter

Een meetinstrument waarmee je elektrische spanning in volt kunt meten. Wordt ook spanningsmeter genoemd

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Ohmse weerstand

Bij de wet van Ohm geldt de volgende regel: als de spanning verdubbelt, verdubbelt ook de stroomsterkte. De weerstand is hierbij constant

Serieschakeling

Bij een serieschakeling is de stroomsterkte overal gelijk, de spanning van de bron wordt gedeeld (U totaal = U1+ U2+ U3 etc.). De deelspanningen zijn recht evenreding met de weerstandswaarden (U1: U2: … = R1: R2:…) en de vervangingsweerstand is de som van alle weerstanden (R totaal = R1+ R2+ R3 etc.)

Spanningsbron

Een elektrische of elektronische schakeling die spanning afgeeft. Als er een stroom gaat lopen blijft de spanning tussen twee aansluitpunten van de spanningsbron gelijk

Verlichtingssterkte

De lichtstroom (per eenheid) die invalt op een bepaald oppervlak. De verlichtingssterkte wordt uitgedrukt in lx of Lux

Weerstand

De eigenschap van materialen om de doorgang van een elektrische stroom te belemmeren

E1: Gebruik van elektriciteit