Natuurkunde

5. Theorie van weerstand

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze natuurkunde uitlegvideo bespreken we de theorie van weerstand. Deze video is ter introductie van het onderwerp elektriciteit en de hierop volgende oefenopgaven over de weerstand van een draad, een schuifweerstand en een speciale weerstand.

Elektriciteit

Een vorm van energie die opgewekt kan worden door wrijving van natuurkrachten en door verbranding

LDR (light dependent resistor)

Een weerstand waarbij de waarde afhangt van de hoeveelheid licht die erop valt. Hoe meer licht, hoe minder weerstand

Ohmse weerstand

Bij de wet van Ohm geldt de volgende regel: als de spanning verdubbelt, verdubbelt ook de stroomsterkte. De weerstand is hierbij constant

Schuifweerstand

De weerstand van schuivende objecten

Stroomsterkte

I=Q/t (Q is lading in Coulomb). 1 Ampère is 1 Coulomb per seconde

Ampère

De eenheid van elektrische stroomsterkte, met het symbool A

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Spanningsbron

Een elektrische of elektronische schakeling die spanning afgeeft. Als er een stroom gaat lopen blijft de spanning tussen twee aansluitpunten van de spanningsbron gelijk

Vervangingsweerstand

De weerstand van de hele stroomkring samengevoegd

Weerstand

De eigenschap van materialen om de doorgang van een elektrische stroom te belemmeren

E1: Gebruik van elektriciteit