Natuurkunde

6. Oefenopgave: een waterkoker

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor natuurkunde bespreken we elektrische energie aan de hand van een opgave over een waterkoker. Er wordt onder andere uitgelegd hoe je het rendement kunt berekenen.

Elektriciteit

Een vorm van energie die opgewekt kan worden door wrijving van natuurkrachten en door verbranding

Energie

Een fysische grootheid die uitdrukt in hoeverre een systeem arbeid kan verrichten of warmte kan produceren. De eenheid van energie is joule

Rendement

Het rendement van een energieomzetter geeft aan welk deel van de omgezette energie wordt geleverd in de vorm van nuttige (of gewenste) energie: 𝜼 = 𝑬𝐧𝐮𝐭𝐭𝐢𝐠/ 𝑬𝐢𝐧 In deze formule is 𝜂 het rendement (zonder eenheid), 𝐸nuttig de geleverde nuttige energie (in J) en 𝐸in de omgezette energie (in J)

Vermogen

Het vermogen bereken je met de formule P=E/t of P=U x I

Joule

De internationale eenheid van energie

Nuttige energie

Het deel van de energie dat daadwerkelijk voor het primaire gebruiksdoel wordt gebruikt

Verloren energie

Een energievorm die een apparaat produceert, waarvoor de energie niet primair bedoeld is. Denk bijvoorbeeld aan dat een lamp naast licht ook warmte produceert. Deze energie is niet nuttig

Watt

De eenheid van vermogen. Het geeft aan hoeveel energie een apparaat in een bepaalde tijd verbruikt

E1: Gebruik van elektriciteit