Natuurkunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 2

Gegeven door:
Bob Wind
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de tweede opgave van het natuurkunde examen van 2012. Dit zijn vraag 7 tot en met 10. Deze vragen gaan over een aantal onderwerpen in de elektriciteitsleer, zoals stroomsterkte en spanning. De video eindigt met een korte samenvatting.
Led (light emitting diode)

Een diode die licht geeft als er stroom door gaat. Leds gebruiken weinig energie en gaan lang mee

Spanning

Om de spanning te berekenen kun je de formule U=E/Q of 1 V=1 J/C gebruiken

Stroomkring

Een gesloten elektrisch circuit; er is één weg waarlangs de elektrische stroom in staat is om vanuit één pool van de bron terug te keren naar de andere

Stroomsterkte

I=Q/t (Q is lading in Coulomb). 1 Ampère is 1 Coulomb per seconde

Ampère

De eenheid van elektrische stroomsterkte, met het symbool A

Diode

Een onderdeel dat de stroom slechts in één richting doorlaat

Drempelspanning

Het punt waarop een elektrisch apparaat is ingesteld om stroom door te laten

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Ohmse weerstand

Bij de wet van Ohm geldt de volgende regel: als de spanning verdubbelt, verdubbelt ook de stroomsterkte. De weerstand is hierbij constant

Spanningsbron

Een elektrische of elektronische schakeling die spanning afgeeft. Als er een stroom gaat lopen blijft de spanning tussen twee aansluitpunten van de spanningsbron gelijk

F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT