Natuurkunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 4

Gegeven door:
Bob Wind
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de vierde opgave van het natuurkunde examen van 2012. Dit zijn vraag 17 tot en met 21. Deze vragen gaan over verschillende onderwerpen, zoals geluidsgolven, lenzen en spiegels. De video eindigt met een korte samenvatting.
Amplitude

De maximale afstand vanaf het evenwichtspunt (altijd positief)

Eigentrilling

De trilling die een systeem uitvoert zonder invloed van buitenaf (behalve een zetje). De frequentie heet de eigenfrequentie

Frequentie

Het aantal trillingen per seconde. Er geldt f=1/T, waarbij f = frequentie (Hz), T = trillingstijd (s), de eenheid is Hertz (Hz)

Geluid

Een longitudinale drukgolf die zich voortplant vanaf een geluidsbron. Alleen geluid met een frequentie tussen de 20 Hz en 20 kHz (onderste en bovenste gehoorgrens) is voor mensen hoorbaar

Golflengte (λ)

De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in rechte lijn

Golfsnelheid/ voortplantingssnelheid

De snelheid waarmee een bepaalde fase van een golf zich beweegt, er geldt v = f ·λ, v = golfsnelheid (m/s), f = frequentie (Hz), λ = golflengte (m)

Harmonische trilling

Een trilling met een sinusvormig u,t-diagram. De trillingstijd kan berekend worden door: T = 2π·√ m/C. T = trillingstijd (s), m = massa (kg), C = veerconstante (N/m)

Lens

Een transparant materiaal dat licht (of andere vormen van elektromagnetische straling) doorlaat en afbuigt, waarbij het de stralen convergeert of divergeert

Trillingstijd

De tijd die nodig is voor een volledige trilling

F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT