Natuurkunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 5

Gegeven door:
Bob Wind
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we de vijfde en laatste opgave van het natuurkunde examen van 2012. Dit zijn vraag 22 tot en met 24. In deze opgave hebben we het over een UPS (Uninterruptable Power Supply).

Diode

Onderdeel dat de stroom slechts in één richting doorlaat

Energie

Een fysische grootheid die uitdrukt in hoeverre een systeem arbeid kan verrichten of warmte kan produceren. De eenheid van energie is Joule

Gelijkrichter

Maakt van wisselstroom gelijkstroom. Hierbij wordt een diode toegepast

Parallelschakeling

Bij een parallelschakeling is overal dezelfde spanning van de bron en de stroomsterkte wordt verdeeld (I totaal = I1+ I2+ I3 etc.). De takstromen zijn evenreding met de geleidbaarheid van de takken (I1: I2 = G1: G2)

Serieschakeling

Bij een serieschakeling is de stroomsterkte overal gelijk, de spanning van de bron wordt gedeeld (U totaal = U1+ U2+ U3 etc.). De deelspanningen zijn recht evenreding met de weerstandswaarden (U1: U2: … = R1: R2:…) en de vervangingsweerstand is de som van alle weerstanden (R totaal = R1+ R2+ R3 etc.)

Vermogen

Het vermogen bereken je met de formule P=E/t of P=U x I

Accu

Een verzamelaar van elektrische energie die gevoed wordt door gelijkstroom

Gelijkspanning

Elektrische spanning die niet wisselt van richting. Bij gelijkspanning is de spanning constant

Netspanning

Een spanning van minder dan 1.000 V waarmee elektrische energie getransporteerd wordt naar de eindgebruiker

Watt

De eenheid van vermogen. Het geeft aan hoeveel energie een apparaat in een bepaalde tijd verbruikt

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT