Natuurkunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 1

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen Examenvragen
Deze video gaat over de eerste opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 1. Deze opgave gaat over een brug. De video wordt afgesloten met een aantal tips & tricks.
Amplitude

De maximale afstand vanaf het evenwichtspunt (altijd positief)

Frequentie

Het aantal trillingen per seconde. Er geldt f=1/T, waarbij f = frequentie (Hz), T = trillingstijd (s), de eenheid is Hertz (Hz)

Golflengte (λ)

De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in rechte lijn

Golfsnelheid/ voortplantingssnelheid

De snelheid waarmee een bepaalde fase van een golf zich beweegt, er geldt v = f ·λ, v = golfsnelheid (m/s), f = frequentie (Hz), λ = golflengte (m)

Staande golf

Een golf die zich niet in een bepaalde richting verplaatst. Alleen de amplitude varieert langs de golf

Spankracht

Een kracht die een langwerpig voorwerp (bijvoorbeeld een touw) gespannen houdt; meestal doordat dit voorwerp iets kan op- of aantrekken

Trillingstijd

De tijd die nodig is voor een volledige trilling

Eigenfrequentie

Eén van de frequenties waarmee een systeem zal gaan trillen als het vanuit een evenwichtspositie wordt bewogen en wordt losgelaten

Massa

Het gewicht van een stof in g of kg

Trilling

De periodieke beweging van een voorwerp om een evenwichtsstand

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT