Natuurkunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 2

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen
Deze video gaat over de tweede opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 1. Deze opgave gaat over radiotherapie met jood-125. De video wordt afgesloten met een korte samenvatting en een aantal tips & tricks.
Dosisequivalent

Blootstelling aan ioniserende straling door bestraling of besmetting is altijd schadelijk. Het wordt uitgedrukt in dosisequivalent. Deze hangt af van de geabsorbeerde stralingsenergie, de lichaamsmassa en de soort straling: H= wR· Eabs/m, H= dosisequivalent (Sv), wR= weegfactor, Eabs= geabsorbeerde energie (J), m= massa (kg)

Halverings­tijd (t1/2)

De tijd waarin de helft van het aantal kernen vervalt. Er geldt: N(t) = N0·½t/t1/2, waarbij N(t) = de hoeveelheid kernen, N0 = de beginhoeveelheid, t = tijd (s), t1/2 = halveringstijd(s)

Ionisatie

Wanneer een atoom zo energierijk wordt dat het elektronen weg kan schieten. De minimale energie voor een ionisatie ligt tussen de 2 en 4 eV (elektronvolt) (binas Tb 24). De formule voor het berekenen van de energie is: E=h*f=h·c/λ

Isotopen

Atomen met hetzelfde atoomnummer maar een verschillend massagetal

Massagetal van een atoom

Het aantal protonen plus neutronen in een atoom

Radioactiviteit

Het verval van onstabiele isotopen waarbij ioniserende straling vrijkomt

Activiteit

Het aantal vervalreacties dat per seconde plaatsvindt (eenheid Bq)

Atoomkern

Het centrum van een atoom, bestaande uit protonen (positief geladen deeltjes) en neutronen (neutraal geladen deeltjes)

Becquerel (Bq)

De eenheid voor radioactiviteit. Het beschrijft het aantal atoomkernen dat per seconde radioactief vervalt

Foton

Een stralingsdeeltje dat energie bevat. Deze energie wordt vaak uitgedrukt in eV (1 = 1,602 ∙ 10−19 , zie BINAS tabel 5)

F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT