Natuurkunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 3

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen Examenvragen
Deze video gaat over de derde opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 1. Deze opgave gaat over een bril. De video wordt afgesloten met een aantal tips & tricks.
Lens

Een transparant materiaal dat licht (of andere vormen van elektromagnetische straling) doorlaat en afbuigt, waarbij het de stralen convergeert of divergeert

Brandpunt

Het punt waarop een bundel evenwijdige lichtstalen door een lens geconcentreerd wordt

Brandpuntsafstand

De afstand tussen een lens en het vlak waarop de lens een scherp beeld van een ver voorwerp vormt

Brekingsindex

De mate waarin licht gebroken wordt op een grensvlak, uitgedrukt in een verhoudingsgetal

Divergeren

Uiteenwijken of uiteenlopen. Een lens is divergerend als de lichtstraal door de lens meer uitwijkt dan de doorgetrokken straal

Parallel

Een synoniem van evenwijdig. Een voorbeeld is een lijn die op alle punten even ver verwijderd staat van een andere lijn

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT