Natuurkunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 5

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen

In deze video behandelen we de vijfde opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 1. Deze opgave gaat over zekeringen in een auto. De kennisclip wordt afgesloten met een korte samenvatting en een aantal tips & tricks.

Parallelschakeling

Bij een parallelschakeling is overal dezelfde spanning van de bron en de stroomsterkte wordt verdeeld (I totaal = I1+ I2+ I3 etc.). De takstromen zijn evenreding met de geleidbaarheid van de takken (I1: I2 = G1: G2)

PTC-weerstand(positieve temperatuur coëfficiënt)

Een weerstand waarbij de weerstand toeneemt als de temperatuur toeneemt

Serieschakeling

Bij een serieschakeling is de stroomsterkte overal gelijk, de spanning van de bron wordt gedeeld (U totaal = U1+ U2+ U3 etc.). De deelspanningen zijn recht evenreding met de weerstandswaarden (U1: U2: … = R1: R2:…) en de vervangingsweerstand is de som van alle weerstanden (R totaal = R1+ R2+ R3 etc.)

Spanning

Om de spanning te berekenen kun je de formule U=E/Q of 1 V=1 J/C gebruiken

Stroomsterkte

I=Q/t (Q is lading in Coulomb). 1 Ampère is 1 Coulomb per seconde

Vermogen

Het vermogen bereken je met de formule P=E/t of P=U x I

Ohmse weerstand

Bij de wet van Ohm geldt de volgende regel: als de spanning verdubbelt, verdubbelt ook de stroomsterkte. De weerstand is hierbij constant

Watt

De eenheid van vermogen. Het geeft aan hoeveel energie een apparaat in een bepaalde tijd verbruikt

Weerstand

De eigenschap van materialen om de doorgang van een elektrische stroom te belemmeren

Zekering

Een beveiliging in een elektrisch apparaat die de bedrading beschermt tegen schade door een te hoge stroomsterkte

F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT