Natuurkunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 6

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de zesde en laatste opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 1. Deze examenopgave gaat over een sensor. De video wordt afgesloten met een korte samenvatting en een aantal tips & tricks.

Broedstoof

Een kast met goed geïsoleerde wanden waarin een bepaalde temperatuur wordt gehandhaafd met behulp van een thermostaat

Comparator

Een elektronische component die twee spanningen met elkaar vergelijkt en op basis van die uitkomst een negatieve of positieve voedingsspanning kan leveren

Infrarood

Een elektromagnetische straling die met het blote oog niet waar te nemen is

Sensorspanning

Een bepaalde spanning die een sensor - een serieschakeling van een vaste en variabele weerstand - levert

Temperatuur

Een maat voor de gemiddelde hoeveelheid kinetische energie die een molecuul van de stof heeft

Volt

De eenheid voor elektrische potentiaal en elektrische spanning, aangegeven met het symbool V

F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT