Natuurkunde

Examenopgave 2014 (2), opgave 1

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip behandelen we de eerste opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 2. Deze oefenopgave gaat over de koolstof-14-methode. De video wordt afgesloten met een aantal tips & tricks.

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Halverings­tijd (t1/2)

De tijd waarin de helft van het aantal kernen vervalt. Er geldt: N(t) = N0·½t/t1/2, waarbij N(t) = de hoeveelheid kernen, N0 = de beginhoeveelheid, t = tijd (s), t1/2 = halveringstijd(s)

Isotopen

Atomen met hetzelfde atoomnummer maar een verschillend massagetal

Neutron

Een neutraal geladen (geen lading) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Proton

Een positief geladen (+1) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Radioactiviteit

Het verval van onstabiele isotopen waarbij ioniserende straling vrijkomt

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Subatomair

Kleiner dan of onderdeel vormend van een atoom

Massa

Het gewicht van een stof in g of kg

Vervalreactie

Een reactie waarbij de kern van een atoom vervalt. Vervalreacties zijn op te delen in alfaverval, bètaverval en gammaverval

F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT