Natuurkunde

Examenopgave 2014 (2), opgave 3

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de derde opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 2. Deze examenopgave gaat over een haarföhn. Het filmpje wordt afgesloten met een aantal tips & tricks.

Dichtheid (ρ)

Massa per kubieke meter(volume): 𝜌 = 𝑚 𝑉

Rendement

Het rendement van een energieomzetter geeft aan welk deel van de omgezette energie wordt geleverd in de vorm van nuttige (of gewenste) energie: 𝜼 = 𝑬𝐧𝐮𝐭𝐭𝐢𝐠/ 𝑬𝐢𝐧 In deze formule is 𝜂 het rendement (zonder eenheid), 𝐸nuttig de geleverde nuttige energie (in J) en 𝐸in de omgezette energie (in J)

Vermogen

Het vermogen bereken je met de formule P=E/t of P=U x I

Weerstand van een stroomdraad

Hangt af van het materiaal, lengte en dikte

Massa

Een natuurkundige grootheid die de hoeveelheid van iets aangeeft. Het wordt uitgedrukt in kilogram

Nuttige energie

Het deel van de energie dat daadwerkelijk voor het primaire gebruiksdoel wordt gebruikt

Temperatuur

Een maat voor de gemiddelde hoeveelheid kinetische energie die een molecuul van de stof heeft

Volt

De eenheid voor elektrische potentiaal en elektrische spanning, aangegeven met het symbool V

Watt

De eenheid van vermogen. Het geeft aan hoeveel energie een apparaat in een bepaalde tijd verbruikt

Weerstand

De eigenschap van materialen om de doorgang van een elektrische stroom te belemmeren

F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT