Natuurkunde

Examenopgave 2014 (2), opgave 4

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over de vierde opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 2. Deze examenopgave gaat over een botsproef. De leerclip wordt afgesloten met een aantal tips & tricks.

Normaal kracht

De kracht die loodrecht op de beweging werkt

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Resulterende kracht

De optelling van krachten in dezelfde richting min de krachten in tegengestelde richting

V,t-grafiek

Een grafiek waarin de snelheid en de tijd wordt weergeven

Zwaartekracht (𝐹𝑧 )

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatie genoemd. Je berekent de zwaartekracht met de formule Fg=G×m×Mr2: F is de gravitatiekracht, m en M zijn de massa’s van twee voorwerpen, r is de afstand tussen de zwaartepunten en G is de gravitatieconstante (Binas tabel 7A)

Arbeid

Bij bewegingen wordt de ene energiesoort omgezet in een andere energiesoort. Daarbij spelen de krachten op een voorwerp een belangrijke rol, doordat ze arbeid verrichten

Vertraging

Een afname van de snelheid van een voorwerp per tijdseenheid

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT