Nederlands

2. Opbouw

Gegeven door:
Laura den Boer
Beschrijving Begrippen
Dit is de tweede van de vier video’s over het maken van een profielwerkstuk. Deze video gaat over de opbouw van je profielwerkstuk.
Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
C1. Profielwerkstuk

Nederlands: De opbouw van je profielwerkstuk 


Hoe bouw je je profielwerkstuk op? (Voorkant, voorwoord, inhoudsopgave, inleiding (…) 

Tip: maak eerst een ‘skeletframe’ van je profielwerkstuk 

1)     Open een document 

2)     Zet alvast op elke pagina neer wat dit gaat worden


·       Voorkant

·       Voorwoord (bedankwoord) 

·       Inhoudsopgave

·       Inleiding 


Wat staat er in je inleiding? 

Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen? 

·       Korte motivatie 

-        Veel informatie over te vinden

-        Leuk onderwerp in de les

-        Ik loop zelf altijd met de vraag (…) en dat wilde ik wel eens onderzoeken 

-        Toekomstige beroep?


Hoe gaat dit profielwerkstuk eruitzien? Wat is je hoofdvraag, wat zijn je deelvragen en wat is je onderzoeksvraag?

·       De hoofdvraag = de probleemstelling

·       In je werkstuk werk je toe naar het beantwoorden van de hoofdvraag over jouw onderwerp


Het formuleren van de hoofdvraag:

·       Zo specifiek mogelijk (niet te algemeen, je moet wel een bepaalde richting opgaan waar je je in kunt verdiepen)

·       Zo duidelijk mogelijk (het onderwerp en de vraag is duidelijk) 

-        Waarom is Social Media handig? > Wat zijn de voordelen van Facebook? 


Wat is dat, een deelvraag? 

·       Een deelvraag = een hoofdstuk

·       Het een deel van de informatie

·       Zorg voor een logische opbouw van deelvragen

·       Aan het einde van elk hoofdstuk geef je antwoord op je deelvraag


Wat is dat, de onderzoeksvraag?

·       De onderzoeksvraag is niet hetzelfde als je hoofdvraag! 

·       De vraag gaat over je onderzoek (en het onderzoek gaat over een deel van je onderwerp)

·       Aan het einde van je onderzoek moet je de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden 


De opbouw

·       Inleiding

-        Motivatie onderwerp 

-        Hoofdvraag, deelvragen, onderzoeksvraag

-        Plan van aanpak


Deelvraag 1

·       Deelvraag 1

·       Informatie

·       Beantwoording deelvraag 1


Deelvraag 2

·       Deelvraag 2

·       Informatie

·       Beantwoording deelvraag 2

Etc. 


De opbouw 

·       Als je alle deelvragen hebt beantwoord, begin je met het onderzoek. 


Uitleg hoofdvraag, deelvraag, onderzoeksvraag en hypothese


Het onderzoek 

·       Onderzoeksvraag

·       Verwachting (hypothese) opstellen 


Voorbeeld hypothese

·       Hypothese: dat is jouw verwachting, jouw voorgevoel. In je onderzoek ga je dit bewijzen 

·       Nieuw soort chocola? Verwacht je dat de proefpersonen het lekker vinden? Dan kun je zeggen: mensen vinden de nieuwe chocoladesmaak lekker. Daarna ga je dus onderzoeken of dit ook echt zo is. 


Het onderzoek (aparte video)

·       Methode 

·       Resultaten 

·       Discussie 

·       Beantwoording onderzoeksvraag


Opbouw 

·       Antwoord hoofdvraag

·       Evaluatie

·       Logboek (bijhouden wat je wanneer doet, en hoe veel tijd dit kostte) 

·       Literatuurlijst 


Eindoverzicht opbouw

·       Voorkant 

·       Voorwoord (bedankwoord)

·       Inhoudsopgave

·       Inleiding (motivatie, hoofd/deel/onderzoeksvragen, plan van aanpak)

·       Deelvragen 

·       Onderzoek (aparte video)

·       Antwoord hoofdvraag

·       Evaluatie 

·       Logboek 

·       Literatuurlijst (aparte video)