Wiskunde A

2. Centrummaten bij een klassenindeling

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video voor wiskunde A zal leraar Nick Gerdes je laten zien hoe centrummaten werken bij een klassenindeling. Eerst wordt er teruggeblikt op de vorige video over de centrummaten en daarna zal hij, aan de hand van voorbeelden, laten zien hoe dit werkt bij een klassenindeling.

Centrummaten

Geeft een indruk van het centrum van een hoeveelheid gegevens. De meest voorkomende centrummaten zijn de modus, de mediaan en het gemiddelde

Frequentie

Het aantal keren dat een waarde in een reeks voorkomt

Gemiddelde

De som van alle waarden gedeeld door het aantal waarden. Je berekent het gemiddelde door alle getallen bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal aantal getallen

Mediaan

Het midden van een bepaalde hoeveelheid gegevens. Het is het middelste element in een geordende verzameling

Modus

De waarde met de grootste frequentie. Met andere woorden: de waarde die het vaakst voorkomt in een verzameling van gegevens

D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen