Aardrijkskunde

32. Bevolkingsopbouw in China

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze video gaan we het hebben over de bevolkingsopbouw in China. Succes met leren!

Geboortecijfer

Het aantal levendgeborenen in een land per duizend inwoners per jaar

Sterftecijfer

Het aantal sterfgevallen in een land per duizend inwoners per jaar

Eenkindpolitiek

De eenkindpolitiek of de campagne "One Child Nation" was het in de Volksrepubliek China geldende bevolkingsbeheersingbeleid waarbij ieder koppel slechts een kind mocht krijgen; het krijgen van een tweede kind was strafbaar

Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid geeft aan hoeveel mensen er op een bepaalde oppervlakte wonen

C1. Bevolkingsgroei en ruimtegebrek

C2. Bevolkingsgroei en ruimtegebrek in China