Aardrijkskunde

13. Klimaatverandering

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze uitlegvideo voor aardrijkskunde bespreken we het concept klimaatverandering. Succes met leren!

Natuurlijk broeikaseffect

Het verschijnsel dat de atmosfeer (vooral door de aanwezigheid van koolstofdioxide, methaan en waterdamp) een deel van de warmtestraling van de aarde tegenhoudt

Versterkt broeikaseffect

Toename van het gehalte aan broeikasgassen in de atmosfeer, waardoor de atmosfeer meer warmtestraling van de aarde tegenhoudt en de temperatuur stijgt

A1. Weer en klimaten

A2. Weer en Klimaat in Europa

A3. Weer en Klimaat in de VS