NASK 1

6. Samenvatting geluid

Gegeven door:
Rafal Wietsma
Beschrijving Begrippen

In deze video voor NaSk 1 geven we een samenvatting van de voorgaande video's over geluidssnelheid, toonhoogte, geluidssterkte en frequentie aan de hand van veel rekenoefeningen.

Geluidsbron

Een voorwerp dat trillingen veroorzaakt. Bijvoorbeeld een luidspreker

Medium

Een stof waardoor trillingen zich kunnen verplaatsen van een geluidsbron naar het gehoor. Wordt ook wel 'tussenstof' genoemd

Tussenstof

Ander woord voor medium.

Ontvanger

De persoon of het voorwerp dat het geluid hoort en dus ontvangt.

Moleculen

Deeltjes waar het stof uit bestaat. Dit is niet te zien met het blote oog.

Klankkast

Een klankkast is een onderdeel van een muziekinstrument waarmee het geluid dat een muziekinstrument maakt wordt versterkt.

Resonantie

Dat een voorwerp mee gaat trillen met het geluid.

Geluid

Geluid is een bepaalde ordering van moleculen. Zonder molecules kan geluid zich niet verplaatsen

Geluidssnelheid

Snelheid waarmee geluid (een geluidstrilling) zich verplaatst. Geluid kan zich alleen door een medium (tussenstof) verplaatsen

geluidsgolven

Geluid plant zich voort in de vorm van geluidsgolven. Dit zijn bewegingen van de lucht in de vorm van een golf. Deze beweging herhaalt zich heel vaak achter elkaar.

Golfbeweging

Één volledige trilling

Oscilloscoop

Apparaat dat geluid omzet in zichtbare golven.

Trillingstijd

De tijd (vaak uitgedrukt in seconde) dat één trilling duurt.

Frequentie

De frequentie geeft aan hoe vaak een golf voorkomt binnen een bepaalde tijd. De tijd wordt vaak in seconden uitgedrukt.

Hertz

De eenheid van frequentie is hertz (Hz). Dit betekent eigenlijk trillingen per seconde (s^-1).

Geluidssterkte

Geluidssterkte geeft aan hoe hard een geluid is. Dit wordt aangegeven in decibel dB.

Amplitude

De maximale uitwijking van de middellijn. Bijvoorbeeld de hoogte van een golf op zee

Hoog geluid

Een hoge toon heeft meer golven per seconde dan een lage toon.

Laag geluid

Een lage toon heeft minder golven per seconde en hierdoor ook een lagere frequentie.

Decibel meter

Een apparaat dat de geluidssterkte kan meten.

Decibel (dB)

De eenheid waarmee geluidssterkte gemeten wordt.

Gehoordrempel

De minimale geluidssterkte die nodig is om iets te kunnen waarnemen en dus horen.

E.1 Geluidssnelheid, toonhoogte en frequentie, geluidssterkte

E.2 Samenvatting geluid