Biologie

1. DNA en mutaties

Gegeven door:
Lucas Mensink
Beschrijving Begrippen

Hallo allemaal en welkom bij deze video met uitleg voor biologie. In deze video gaan we mutaties van het DNA bespreken. We zullen de video onderverdelen in verschillende onderwerpen. Eerst zullen we het hebben over het DNA, vervolgens over verschillende typen mutaties, DNA reparatie mechanismen en tot slot kijken we naar genetische variatie. Veel kijkplezier!

Chromosoom

Strengen in onze celkernen die bestaan uit DNA. Ze komen altijd voor in paren

DNA

Desoxyribose Nucleïnezuur, de ‘code’ van ons erfelijke materiaal

Erfelijke mutatie

Mutatie in een geslachtscel die dus overerfelijk is

Fenotype

Alle erfelijke eigenschappen van een organisme die komen van het genotype maar observeerbaar zijn

Gen

Een stuk DNA dat codeert voor een kenmerk of in een functie van je lichaam

Genotype

De erfelijke eigenschappen van een organisme

Mutatie

Een verandering van het DNA

Mutagene stof

Stof die een mutatie in het DNA kan veroorzaken

Mutagene straling

Straling die mutatie in het DNA kan veroorzaken, bijvoorbeeld UV-straling, Röntgenstraling of gammastraling

Nucleotide

Een enkele bouwsteen van het DNA, bestaat uit een suiker, ribose en base

Puntmutatie

Mutatie waarbij slechts een nucleotide betrokken is

E1: Selectie

E2: Soortvorming