Economie

3. Structuurbeleid - Factorproductiviteit

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over beleid van de overheid dat de structurele groei van een economie kan beïnvloeden. We kijken dan in het specifiek naar structuurbeleid dat de factorproductiviteit kan vergroten.

Rechtsstaat

Een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn

Menselijk kapitaal

De voorraad van competenties, kennis, en sociale en persoonlijke vaardigheden van de mensen in een economie

Economisch kapitaal

De kwaliteit van productiemiddelen, zoals machines

Natuurlijk kapitaal

Het natuurlijke aspect van een economie, wat voor het grootste deel afhankelijk is van de geografische ligging van een land

Sociale infrastructuur

De kwaliteit van de instituties en de wetgeving, en daarmee de politieke stabiliteit in een land

Factorproductiviteit

Geeft aan hoe productief arbeid en kapitaal ingezet kunnen worden om toegevoegde waarde te creëren

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1: Macro economische kringloop

E2: Structurele groei

E3: Inkomen, welvaart en welzijn

E4: Ongelijkheid en herverdeling

E5: Arbeidsmarkt en werkloosheid