Scheikunde

2. Molecuul- en structuurformules

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we belangrijke symbolen, molecuulformules en structuurformules die je moet kennen. Daarvoor kijken we naar het periodiek systeem, bespreken we veel voorkomende molecuulformules, bekijken we waaruit zouten ontstaan en hoe we deze naam kunnen geven, omschrijven we de belangrijke karakteristieke groepen en sluiten we af met de naamgeving voor verschillende koolstofketens.

Periodiek systeem

Een tabel waarin alle bekende chemische elementen systematisch zijn gerangschikt, op grond van hun atoomnummer, ofwel het aantal protonen in hun atoomkern. Daarbij staan de elementen met een vergelijkbare elektronenconfiguratie boven elkaar.

Chemische symbolen

Een afkorting of korte representatie van de naam van een chemisch element. Alle natuurlijke elementen hebben een symbool van een of twee letters.

Molecuulformule

De molecuulformule van een chemische stof is een korte aanduiding die specificeert uit welke elementen, aangegeven met letters, en in welke aantallen atomen, door middel van een index, aangegeven met cijfers in het subscript, een molecuul is opgebouwd.

Zouten

Chemische verbindingen tussen positieve en negatieve ionen

Karakteristieke groepen

Een atoom of atoomgroep die de gemeenschappelijke chemische eigenschappen van een stofklasse bepaalt (ookwel functionele groep genoemd)

Dubbele binding

C=C

Driedubbele binding

C≡C

Hydroxylgroep

-OH

Carboxylgroep

COOH

Aminogroep

NH2

Ester

COOC

Peptide/amide binding

CONHC

Halogeengroep

C-F, C-Cl, C-Br of C-I

Carbonylgroep

C=O

Aldehyde

Carbonylgroep aan het eind van een keten

Keton

Carbonylgroep middenin de keten

Ethergroep

COC

Alkaan

Koolstofketen met allemaal enkele bindingen en waterstofatomen eromheen

Alkanolen

Een alkaan met een hydroxylgroep

Alkaanzuur

Een alkaan met een zuurgroep

Alkaanamine

Een alkaan met een aminogroep

Halogeenalkaan

Een alkaan met een halogeen

Alkeen

Een alkaan met een dubbele binding

Alkyn

Een alkaan met een driedubbele binding

Alkanal

Een alkaan met een dubbelgebonden zuurstofatoom (aan het eind van de keten)

Alkanon

Een alkaan met een dubbelgebonden zuurstofatoom (middenin de keten)

Alkoxyalkaan

Alkanen die verbonden worden door middel van een ether

Alkylalkanoaat

Alkanen die verbonden worden door middel van een ether, waarbij er aan het Ctje ernaast nog een dubbelgebonden O zit

Aminozuur

Een koolstofketen die zowel een zuurgroep als een aminogroep bevatten

Benzeen

Een ring van 6 koolstofatomen met aan elk Ctje een Htje

Benzeenderivaat

Een groter molecuul dat een benzeenring bevat

A1. Deeltjesmodellen

A2. Eigenschappen en modellen

A3. Bindingen en eigenschappen

A4. Bindingen, structuren en eigenschappen