Scheikunde

6. Neerslagreacties (1)

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen

Welkom bij een nieuwe online kennisclip over de zouten. In deze video gaan we het hebben over neerslagreacties. Bij dit onderwerp van de zouten is het heel erg belangrijk om tabel 45, oftewel de oplosbaarheidstabel, van je binas goed te begrijpen. Je kunt deze uitleg goed gebruiken om te leren voor je scheikunde examen en/of andere toetsen!

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen).

Molariteit

De concentratie van een verbinding in een oplossing, uitgedrukt in mol per liter.

Neerslag

Het ontstaan van onoplosbaar zout bij mengen van zoutoplossingen.

Neerslagreactie

Een reactie die plaatsvindt als twee oplossingen van oplosbare zouten samen een slecht oplosbaar zout vormen.

Nitraat

De anorganische stof NO3-. Het is een uit salpeterzuur afgeleid zout.

Nitriet

De anorganische stof NO2-. Het is een uit salpeterzuur afgeleid zout.

Oplosbaarheid

De mate waarin een zout in water oplost.

Ongeladen atoom

Aantal protonen = aantal elektronen

Lading

Staat gelijk aan het aantal protonen in de kern

Valentie-elektronen

De elektronen in de buitenste schil dit bepaald hoeveel covalente bindingen het atoom kan maken

A1. Deeltjesmodellen

A2. Eigenschappen en modellen

A3. Bindingen en eigenschappen

A4. Bindingen, structuren en eigenschappen