Scheikunde

7. Neerslagreacties (2)

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen

In de vorige video voor scheikunde hebben we al gekeken naar de oplosbaarheidstabel, maar we hebben deze nog niet echt in detail bekeken. In deze video besteden we hier meer aandacht aan. Gebruik deze uitleg om te leren voor toetsen, SE's en het eindexamen!

Fosfaat

Anorganische stof met het element fosfor (P). Het is een zout van fosforzuur.

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen).

Molariteit

De concentratie van een verbinding in een oplossing, uitgedrukt in mol per liter.

Neerslag

Het ontstaan van onoplosbaar zout bij mengen van zoutoplossingen.

Neerslagreactie

Een reactie die plaatsvindt als twee oplossingen van oplosbare zouten samen een slecht oplosbaar zout vormen.

Nitraat

De anorganische stof NO3-. Het is een uit salpeterzuur afgeleid zout.

Nitriet

De anorganische stof NO2-. Het is een uit salpeterzuur afgeleid zout.

Oplosbaarheid

De mate waarin een zout in water oplost.

Sulfaat

Een verbinding die bestaat uit het zout van zwavelzuur.

Sulfiet

Een zout van zwavelzuur.

A1. Deeltjesmodellen

A2. Eigenschappen en modellen

A3. Bindingen en eigenschappen

A4. Bindingen, structuren en eigenschappen