Scheikunde

1. Stoffen en mengsels

Gegeven door:
Yoshi Van Heteren
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor scheikunde gaan we het hebben over stoffen en mengsels. We bespreken zuivere stoffen, mengsels, vloeistoffen, legeringen, suspensies en emulsies.

Zuivere stof

Een stof van één enkel molecuul

Molecuul

Samenstelling van bepaalde atomen die zijn verbonden

Ontleedbare stoffen

Stoffen die je kan ontleden doormiddel van een ontledingsreactie

Niet-ontleedbare stoffen

Stoffen die bestaan uit één soort atoom

Mengsel

Meerdere zuivere stoffen bij elkaar

Homogeen

Hier kan je de verschillende stoffen niet uit elkaar halen

Heterogeen

Hier kan je de stoffen wel uit elkaar halen door te kijken, dit is een suspensie of een emulsie

Emulsie

Een mengsel van twee vloeistoffen die niet oplossen (troebel blijven)

Suspensie

Een mengsel van een vaste stof en een vloeistof die niet oplossen (troebel blijven)

Oplossing

Een mengsel van een stof en een vloeistof, wat in elkaar oplost en helder is

A1. Deeltjesmodellen

A2. Eigenschappen en modellen

A3. Bindingen en eigenschappen

A4. Bindingen, structuren en eigenschappen