Scheikunde

2. Van der waalsbinding

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video voor scheikunde wordt uitgelegd hoe de binding tussen die moleculen werkt, namelijk de van der Waalsbinding! Gebruik de informatie uit deze kennisclip om je goed voor te bereiden op toetsen, SE's en/of het eindexamen.

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt.

Atoombinding

Wordt ook covalente binding genoemd. Een binding tussen atomen waarin de atomen één of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben.

Atoomkern (nucleus)

Het centrum van een atoom, bestaande uit protonen (positief geladen deeltjes) en neutronen (neutraal geladen deeltjes).

Atoomnummer (atoomgetal)

Hiermee geven we het aantal protonen dat aanwezig is in de atoomkern aan. Dit getal bepaalt de plek van het atoom in het periodiek systeem.

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling.

Van der Waalsbinding

Zwakke tot zeer zwakke krachten tussen atomen of moleculen. De sterkte van de binding hangt af van de grootte van het molecuul.

Dipool-dipoolbinding

Een binding tussen twee dipolen. Het d+ deel van het ene dipool bindt aan het d– deel van een andere dipool

Waterstofbruggen

Binding die plaatsvindt tussen moleculen. Ze bevatten een waterstofatoom dat verbonden is aan een zuurstof- en/of stikstofatoom

Valentie-elektronen

De elektronen in de buitenste schil dit bepaald hoeveel covalente bindingen het atoom kan maken

Oplossing

Een mengsel van een stof in een vloeistof, wat in elkaar oplost en helder is

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1. Deeltjesmodellen

A2. Eigenschappen en modellen

A3. Bindingen en eigenschappen

A4. Bindingen, structuren en eigenschappen