Scheikunde

1. Bindingen, structuren en eigenschappen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we het verband tussen de bouw van een stof en verschillende eigenschappen. We kijken daarbij naar elektrisch geleidingsvermogen, vervormbaarheid, UV-lichtgevoeligheid en corrosiegevoeligheid.

Elektrisch geleidingsvermogen

Hoe goed een stof stroom geleidt (beweging van elektronen)

Moleculaire stof

Een stof die bestaat uit moleculen zonder metaalatomen (bevat dus geen geladen deeltjes)

Ionen

Een positief of negatief geladen deeltje

Ionbinding

Binding tussen positieve en negatieve ionen, bijvoorbeeld in zouten

Kristalrooster

Een regelmatig patroon van deeltjes (moleculen, atomen of ionen)

Thermoplast

Plastic waarbij de polymeren los liggen, daardoor kan het smelten

Thermoharder

Plastic waarbij de polymeren onderling verbonden zijn, daardoor kan het niet smelten.

Weekmaker

Stoffen met kleine moleculen die aan kunststoffen worden toegevoegd om ze wat soepeler te maken

Meervoudige atoombinding

Covalente binding waarbij de twee atomen niet door één elektronenpaar maar door meer dan één elektronenpaar met elkaar verbonden zijn

Cross links

Dwarsverbinding tussen de polymeren in een thermoharder. Het vormen hiervan kan het afbreken van een kunststof door UV licht beëindigen.

Standaardelektrodepotentiaal

De neiging van een deeltje om elektronen op te nemen ( reductie) of elektronen af te staan (oxidatie)

Oxidatie

Bij oxidatie van een zuiver metaal is er een reactie met zuurstof uit de lucht

Metaaloxide

Binding tussen een metaal en zuurstof. Ontstaat door oxidatie van een metaal. Kan werken als beschermende laag zodat er niet nog meer zuiver metaal oxideert.

A1. Deeltjesmodellen

A2. Eigenschappen en modellen

A3. Bindingen en eigenschappen

A4. Bindingen, structuren en eigenschappen