Scheikunde

10. Standaardelektrodepotentiaal

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen

We gaan in deze scheikunde video verder met het behandelen van de redoxreacties. Dit keer gaan we het specifiek hebben over het standaardelektrodepotentiaal. Ook andere begrippen, zoals redoxkoppels en concentraties, komen naar voren.

Concentratie

De hoeveelheid stof in een andere stof

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Metalen

Scheikundige/chemische elementen. Bekende metaalsoorten zijn bijvoorbeeld ijzer, aluminum en lood

Standaardelektrodepotentiaal

Een maat voor de sterkte van oxidatoren en reductoren

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen