Scheikunde

11. De werking van een batterij (deel 1)

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip voor scheikunde gaan we verder met het bespreken van redoxreacties. We gaan dit keer kijken naar wat een batterij precies is en hoe het werkt. Onderwerpen die ook naar voren komen zijn bijvoorbeeld de zoutbrug en de stroomkring.

Elektrochemische cel

Batterij waarbij een redoxreactie de elektrische energie levert

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Stroomkring

Een gesloten elektrisch circuit; er is één weg waarlangs de elektrische stroom in staat is om vanuit één pool van de bron terug te keren naar de andere

Voltmeter

Een meetinstrument waarmee je elektrische spanning in volt kunt meten. Wordt ook spanningsmeter genoemd

Zoutbrug

Staaf met positieve en negatieve ionen die de stroomkring in een cel gesloten maakt

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen