Scheikunde

13. Elektrolyse (deel 1)

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor scheikunde gaan we verder met het domein over de redoxreacties. Dit keer gaan we specifiek kijken naar elektrolyse: wat is elektrolyse precies en hoe werkt het? Dat en meer kom je te weten door deze kennisclip te bekijken. Let op: dit is het eerste deel van twee uitlegvideo's over dit onderwerp, dus vergeet niet om later ook het tweede deel te bekijken!

Elektrochemische cel

Batterij waarbij een redoxreactie de elektrische energie levert

Elektrolyse

Een chemische reactie waarbij, onder invloed van een elektrische stroom, samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen

Elektrolyt

Geleidende vloeistof tussen de elektronen

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Stroomkring

Een gesloten elektrisch circuit; er is één weg waarlangs de elektrische stroom in staat is om vanuit één pool van de bron terug te keren naar de andere

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen