Scheikunde

14. Elektrolyse (deel 2)

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor scheikunde gaan we verder met het domein over de redoxreacties. Let op: dit is de tweede kennisclip over elektrolyse. Kijk voor het beste resultaat eerst deel 1, dan is de kans groot dat je deze uitleg beter begrijpt!

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Elektrolyse

Een chemische reactie waarbij, onder invloed van een elektrische stroom, samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Batterij

Een element dat elektriciteit levert. Het bestaat uit elektrochemische cellen en heeft twee polen

Elektrische spanning

Het verschil in elektrische energie tussen twee punten van lading. Elektrische spanning wordt vaak uitgedrukt in volt (v) en het symbool is U

Pool

Één van de aansluitpunten van een elektriciteitsbron, zoals bijvoorbeeld een batterij. Een batterij heeft een pluspool en een minpool, waartussen spanning staat

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen