Scheikunde

5. Buffers

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze scheikunde video gaan we het hebben over buffers. Dit is een belangrijk onderwerp in de scheikunde, waar veel leerlingen moeite mee hebben. Met behulp van een buffer kunnen we ervoor zorgen dat een oplossing een redelijk constante pH houdt, zelfs na het toevoegen van zure of basische oplossingen. Met behulp van deze uitlegvideo kom je te weten hoe dat werkt!

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Buffer

Een oplossing met een redelijk constante pH-waarde

Chloor (Cl)

Een scheikundig element dat geproduceerd wordt door chloorzouten te elektrolyseren. In vrije vorm is het een groen-geel gas

Ionen

Opgeloste zouten

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

pH

De zuurgraad van een oplossing

pOH

De basegraad van een oplossing

Sulfaat

Een verbinding die bestaat uit vier zuurstofatomen gebonden aan een zwavelatoom

Sulfiet

Een zout van zwavelzuur. Het bestaat uit drie zuurstofatomen gebonden aan een zwavelatoom

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen