Scheikunde

6. Redoxreacties

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over redoxreacties en tabel 48. Redox is een belangrijk thema in de scheikunde. Het woord redox is een samenvoeging van de woorden reductor en oxidator, red-ox. Een reductor is een molecuul, atoom of ion dat een elektron (of meerdere) afstaat. Een oxidator is dan juist een molecuul, atoom of ion dat een elektron (of meerdere) opneemt. Waar het bij zuur-base reacties dus gaat over een proton, zijnde een H+ ion, gaat het bij redoxreacties om een elektron dat overgedragen wordt. De reductor is dus logischerwijs de donor van het elektron, en de oxidator is de acceptor van het elektron. Hoe je een redoxvergelijking opstelt bespreken we in deze video.

Reductor

Een molecuul, atoom of ion dat een elektron (of meerdere) afstaat

Oxidator

Een molecuul, atoom of ion dat een elektron (of meerdere) opneemt

Redoxreactie

Een reactie waarbij een reductor een (of meerdere) afstaat aan een oxidator

Halfreactie

De losse reactie van een reductor of oxidator (samen vormt dit de volledige redoxreactie)

Geconjugeerde reductor

Het reactieproduct van een oxidator kan ook weer reageren als reductor, en dat is de geconjugeerde reductor

Geconjugeerde oxidator

Het reactieproduct van een reductor kan ook weer reageren als oxidator, en dat is de geconjugeerde oxidator

Standaardelektrodepotentiaal

De neiging van een deeltje om elektronen op te nemen ( reductie) of elektronen af te staan (oxidatie)

Aflopende reactie

Een reactie waarbij alle beginproducten worden omgezet tot reactieproduct

Evenwichtsreactie

Een reactie waarbij niet alle beginproducten worden omgezet tot reactieproduct

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen